BİRİMLER

Gaziantep Araştırmaları Birimi

AMAÇ:

Gaziantep’in tarihsel, toplumsal, kültürel ve edebi geleneği üzerine kapsamlı ve nitelikli araştırmalar yapmak ve bahsi geçen alan-
lardaki tüm kaynakların ortaya çıkarılmasını sağlamak. Şehrin kadim hafızasından yola çıkarak geleceğinin daha müreffeh olması

için çalışmalar yürütmek.

Bütün bunların yanı sıra mühim görülen alanlarda Gaziantep’teki üniversitelerle işbirliğine girilerek mevzu bahis olacak konular

hakkında çeşitli düzeylerde yayımların ortaya konulması amaçlanmaktadır.

FAALİYET ALANLARI:

1- Ayrıca Gaziantep yöresindeki güncel/toplumsal sorunları analiz edecek bir çalışma grubu oluşturmak

2- Çalışma gurubunun analizleri sonucunda sorunların ivedilikle çözülmesi için raporlar hazırlamak

3- Gaziantep araştırmaları alanında literatür taraması yapmak ve tematik arşivler oluşturmak

4- Gaziantep’te riskli bölgeler haritası çıkarmak.

5- Gaziantep araştırmaları alanında araştırma, inceleme, raporlama, anket, çalışmaları yaparak makale, analiz ve güncel yorumla-
malar yayımlamak.

Gaziantep Araştırmaları Birimi’ne katılmak isteyen araştırmacıları BEKAM’da bizimle birlikte çalışmaya davet ediyoruz.