BİRİMLER

Sivil Toplum Araştırmaları Birimi

AMAÇ:

Sivil Toplum kuruluşları içinde bulunduğu toplumun kültürel yapısına eğitim öğretim hayatına, yönetim ve karar alma mekanizma-
larına, ekonomik işbirliği ve toplumsal gelişmişliğine halkın gönüllü olarak katılımını sağlayan ve/veya katılıma imkan sunan en

önemli kurumsal yapılardır.

Toplumsal yaşamın insan merkezli şekillenmesini sağlayan Siyasi, Bürokratik ve Sivil Toplum kurumlarının koordineli çalışmalarına

imkan sağlayacak analizler yaparak halk arasında katılımcılık anlayışının yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla faaliyetler yürütmek.

FAALİYET ALANLARI:

1. Sivil Toplum çalışmaları alanında literatür taraması yapmak ve arşiv oluşturmak

2. Sivil Toplum alanında çıkan yayınları takip etmek ve okuma gruplarında analiz çalışmaları yapmak.

3. BEKAM bünyesinde Sivil Toplum kitaplığı oluşturarak şehrimizde ilgili alanda çalışma yapan araştırmacılara imkan oluşturmak.

4. Sivil Toplum haritası çalışmaları yapmak.

5. Sivil Toplum alanında araştırma, inceleme, raporlama, anket, çalışmaları yaparak makale, analiz ve güncel yorumlamalar yayın-
layarak dinamik bir sivil toplum faaliyeti yürütmek.

Sivil Toplum Araştırmaları Birimi’ne katılmak isteyen araştırmacıları BEKAM’da bizimle birlikte çalışmaya