BİRİMLER

Kadın Araştırmaları Birimi

AMAÇ:

BEKAM Kadın Araştırmaları Birimi; toplumumuzun temel yapı taşı olan kadınların öncelikle kendi gelişimlerini destekleyerek, sos-
yo-kültürel, ekonomik ve siyasal hayata aktif katılımlarını sağlayarak; araştırma, inceleme ve yayın çalışmalarını teşvik etmek,

yürütmek ve yaymayı amaçlamaktadır.

Türkiye Kadınının öz değerlerini muhafaza ederek, kadınlarımızın birikimlerini, yeteneklerini verimli olarak kullanabilecekleri uygun

zemini sağlayarak, Kadın ve aile değerleriyle ilgili her türlü konuyu çalışma sahası içerisinde kabul etmektedir.

FAALİYET ALANLARI:

1. Kadın çalışmaları alanında literatür taraması yapmak ve arşiv oluşturmak.

2. Kadın çalışmalarında çıkan yayınları takip etmek ve okuma gruplarında analiz çalışmaları yapmak.

3. Kadın çalışmaları alanında inceleme, araştırma, raporlama, anket çalışmaları yaparak; analiz ve güncel yorumlamalar yayınlaya-
rak dinamik bir kadın çalışması oluşturmak.

Kadın Araştırmaları Birimi’ne katılmak isteyen araştırmacıları BEKAM’da bizimle birlikte çalışmaya davet ediyoruz.