ETKİNLİKLER

Modernleşme, Globalleşme ve Medya Kıskacında Kadın

Bilim Eğitim Kültür Araştırmaları Merkezi’nin “Dünyayı Değiştiren Kadınlar, Kadının Değiştirdiği Dünyalar” atölye çalışmasının üçüncü oturumu “Modernleşme, Globalleşme ve Medya Kıskacında Kadın” başlığı ile gerçekleştirildi.

Atölye Danışmanı Tayyibe Gerçek’in moderatörlüğünde 2 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilen oturuma Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi ve GÜNKAMER üyesi Günbala Güven ve Gaziantep Üniversitesi Öğretim Görevlisi Esra Verim katıldı.

“Dünyayı Değiştiren Kadınlar, Kadının Değiştirdiği Dünyalar” atölye çalışmasının dördüncü ve son oturumu 9 Mart Cumartesi günü “Toplumsal Cinsiyet” başlığı altında Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Hidayet Şefkatli Tuksal’ın katılımıyla gerçekleştirilecek.