ETKİNLİKLER

ATÖLYE ÇAĞRISI - BİTMEYEN HİKAYE: GÖÇ

BİTMEYEN HİKÂYE: GÖÇ

İnsanlık tarihi kadar eski olan göç tarihine dair birçok hikâye içinde bulunduğumuz coğrafyada veya çevresinde yaşanmıştır. Dünden bugüne göç hareketleri, toplulukları, devletleri, medeniyetleri hülasa insanlığı şekillendirmiştir. Tarihte birçok medeniyetin hikayesi göçle başlar. Bizim için göç bir yıkım, son değil bir başlangıçtır.

Özelde Gaziantep ve Türkiye’nin, genelde ise hemen hemen tüm dünya devletlerinin en önemli meselelerinden biri göç hareketleridir. Göç hareketleri ve bu hareketleri meydana getiren dinamikleri iyi okuyabilmek insanlığın mevcut durumunu anlamada ve geleceğine dair fikir yürütmekte son derece kritik bir yere sahiptir.

Atölye çalışmaları boyunca gerek Gaziantep gerek Türkiye gerek ise Dünya’daki göç hareketleri incelecek, değerlendirilecektir. Bu değerlendirmeler ve değerlendirmeler sonucu elde edilen sonuçlar derlenerek bir rapor haline getirilecektir. Atölye çalışmalarına katılanların isimleri raporda yer alacaktır.

BEKAM (Bilim Eğitim Kültür Araştırmaları Merkezi) olarak 23 Kasım’da başlayacak, 21 Aralık’ta son bulacak olan toplam 5 oturumdan oluşan BİTMEYEN HİKÂYE: GÖÇ adlı atölye çalışmamız katkı sunmak isteyen herkese açıktır. Alanında uzman akademisyenlerin modaretörlüğünde gerçekleşecek olan atölye oturumların başlıkları şunlardır:

  1. Yakın Dönem Göç Hareketlerinde Gaziantep’in Konumu – 23 Kasım – Halil İbrahim Yakar
  2. Geçmişten Günümüze Göç, Suriye Üzerinde Arap Baharı ve Türkiye’ye Etkileri – 30 Kasım – Zeynel Özlü
  3. Türkiye’nin Suriyeli Göçmen Politikası Bağlamında Güvenli Bölge Stratejisi – 7 Aralık – Hasan Basri Yalçın
  4. Dünya Göç ve İnsan Ticareti Yollarında Türkiye’nin Konumu – 14 Aralık Emel Topçu
  5. Göçün Türkiye Sosyo-Ekonomisi Üzerinde Etkileri – 21 Aralık

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

AFİŞ İÇİN TIKLAYINIZ