YAYINLAR

Suriyelilerin Sosyal Uyumunda Sivil Toplumun Rolü

Bilim Eğitim Kültür Araştırmaları Merkezi  “Suriyelilerin Sosyal Uyumunda Sivil Toplumun Rolü” atölye çalışmasının raporunu yayımladı.

BEKAM tarafından ülkemizde yaşayan Suriyelilerin sosyal uyumunun sağlanabilmesi için yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi ve önümüzdeki süreçte ne tür adımlar atılması gerektiğinin tespiti açısından Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe’nin danışmanlığında “Suriyelilerin Sosyal Uyumunda Sivil Toplumun Rolü” üst başlıklı, alanında uzman araştırmacıların ve konuya ilgi duyan katılımcıların iştiraki ile bir atölye çalışması düzenlendi. Atölye çerçevesinde “Entegrasyon, Uyum ve Asimilasyon Kavramları”, “Suriyelilerin Sosyal Uyumuna Dair STK’ların Çalışmaları”, “Göçmen Örgütlenmeleri ve Türk Halkının Kabul Süreci” konuları ele alındı ve çalışmanın genel değerlendirme oturumunda Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekir Berat Özipek konuk edildi. 

Bu oturumlar daha sonra bir rapor haline getirilerek kamuoyu ile paylaşıldı. Dört bölümden oluşan raporun birinci bölümde; Suriyelilerin Sosyal Uyumunda Sivil Toplumun Rolü Atölye Oturumları yer alıyor. Bu bölümde sırayla; Entegrasyon, Uyum Ve Asimile Kavramları, Suriyelilerin Sosyal Uyumuna Dair STK’larin Çalışmaları, Göçmen Örgütlenmeleri Ve Türk Halkının Kabul Süreci, Genel Değerlendirme oturumları yer alıyor.

Raporun ikinci bölümünde Mülakatlar yer alıyor. Bu bölümde sırayla; Suriyelilerin Sosyal Uyumunda Siyasi İradenin Rolü, Suriyelilerin Sosyal Uyumunda Yerel Yönetimlerin Rolü, Gaziantep Örneği, Suriyelilerin Sosyal Uyumunda Eğitim Kurumlarının Rolü: Gaziantep Üniversitesi Örneği, Suriyelilerin Sosyal Uyumunda Sivil Toplumun Rolü: Bülbülzade Vakfı Örneği başlıklı mülakatlar yer alıyor.

Raporun son bölümünde Sonuç ve Öneriler ile Göç Sorunun Çözümünde Tarihi Bir Rol Model Olarak Muhâcirûn Komisyonu bölümleri yer alıyor.

RAPORA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ!