YAYINLAR

Suriyeli Misafirler için Eğitim Müfredatı Raporu Yayınlandı

BEKAM, Gaziantep Üniversitesi, HAKAD ve Minberşam Derneği’nin İpekyolu Kalkınma Ajansının katkılarıyla hazırladığı “Suriyeli Misafirlere Yönelik Sosyal Uyum ve Eğitim Müfredatları Çalışma Raporu” yayınlandı.

Bilim Eğitim Kültür Araştırmaları Merkezi (BEKAM), Gaziantep Üniversitesi, Hür Akademisyenler Derneği (HAKAD), Minberşam Derneği’nin İpekyolu Kalkınma Ajansının katkılarıyla hazırladığı “Suriyeli Misafirlere Yönelik Sosyal Uyum ve Eğitim Müfredatları Çalışma Raporu” yayınlandı. Güvenlik ve barınma merkezli anlayıştan eğitim ve sosyal merkezli anlayışa bir katkı olması için hazırlanan raporun koordinasyon ve danışmanlığı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ulukütük tarafından yapıldı. Raporun raportörlüğünü Ömer Faruk Kavuncu yaparken, araştırma ve inceleme kurulu ise 5 Suriyeli ve 5 Türkiyeli akademisyen ve öğretmenlerden oluşturuldu.
Raporun giriş bölümünde ilmin, kültürün, tarihin ve bilhassa kardeşliğin beşiği olan Suriye’de yaşananlar, halkın birçok toplumsal ve iktisadi faaliyetlerini duraksattığı gibi Suriye’nin geleceği olan gençlerin de eğitim hayatını sekteye uğrattığı vurgulanarak, savaştan sonra ülkemize gelen Suriyeliler için yapılan çalışmalara değinildi. Raporun eğitim müfredatları ve uyum kitapçığı çalışması bölümünde ise Suriyeli misafirlerin toplum ile sosyal uyumunun sağlanması için yapılan çalışmalardan örnekler verildi. Güvenlik ve barınma merkezli anlayıştan eğitim ve sosyal merkezli anlayışa doğru bölümünde ise Suriyeli öğrencilerin Türkiye’de devam eden eğitimlerinde kullanılan ders kitaplarının pedagojik, sosyal ve kültürel analizi yapılarak muhtemel sorunları tespit etmek ve bu problemleri çözmek için bir takım önerilerde bulunuldu. Eğitim müfredatları üzerinde yapılan çalışmalar bölümünde ise hazırlık aşaması, tespit edilen problemler, problemlerin giderilmesine yönelik yapılan çalışmalar ve öneriler yer aldı. Raporun son bölümünde ise sosyal uyum kitapçığı ve sonuç bölümü yer alıyor.