YAYINLAR

Kuzey Suriye’de Kürt Nüfuzunun Dünü Bugünü ve Yarını

Bilim Eğitim Kültür Araştırmaları Merkezi (BEKAM) “Kuzey Suriye’de Kürt Nüfuzunun Dünü Bugünü ve Yarını, Türkiye’nin Güvenli Bölge Stratejileri” atölye çalışması raporunu yayımladı.

BEKAM tarafından düzenlenen Kuzey Suriye’de Türkiye’nin Güvenli Bölge Stratejileri başlıklı atölye çalışmalarının ilkinde Kürt Nüfuzunun Dünü Bugünü ve Yarını alt başlığında değerlendirildi. Sahadan aktörlerin, ilgili sivil toplum ve kamu kurumu temsilcilerinin katılımı ile düzenlenen bir günlük çalıştayın çıktılarından oluşan rapor iki bölümden oluşuyor.

Çalıştayda Türkiye’nin Kuzey Suriye’de oluşturmaya oluşturduğu güvenli bölgeler hakkında mülahazalarda bulunuldu. Fırat Kalkanı operasyon bölgesi, Zeytin Dalı Harekâtı operasyon bölgesi ve Fırat’ın Doğusu’na düzenlenen operasyon bölgesinde yaşayan Kürt nüfuzunun durumunu değerlendirerek sürecin doğru yönetilmesine yönelik fikir vermektir. İlgili otoritelerinin, sivil toplum kuruluşlarının ve kamu kurumlarının bir araya geldiği çalıştayda, Suriyeli Kürt nüfuzunun güvenli bölgelerdeki durumunun değerlendirilmesi hedeflendi. Operasyon bölgelerindeki eğitim, sağlık, demografi, barınma, ekonomi, kültür ve sosyal psikoloji bakımından neler yapılabileceği ile ilgili önerilerin tartışılmasıdır. Özellikle güvenli bölgede istikrarlı bir ortamın oluşması için tüm tarafların fikirlerini beyan etmeleri amaçlanmaktadır.

BEKAM Yönetim Kurulu tarafından ilgilileri ile yapılan görüşmeler neticesinde çalıştay konu başlıkları belirlenmiştir. Davetliler listesinin oluşturulmasının ardından konu başlıkları davetlilere iletilmiştir.

Atölye çalışması oturumda gerçekleştirilmiştir.

1. Oturum: Savaş Öncesi Suriye’de Kürt Nüfuzunun Analizi

2. Oturum: Suriye’de Kürt Nüfuzun Güvenli Bölgelerdeki Siyasi ve Sosyal Durumunun Analizi

Her oturum başında konu başlığı moderatör tarafından katılımcılara aktarılmıştır. Katılımcılar söz alarak konuşmalarını gerçekleştirmiştir.

Raporu incelemek için Tıklayın