SEMİNERLER

Prof.Dr. Mustafa Öztürk BEKAM’daUsül Üzerine Konuştu

 Prof. Dr. Mustafa Öztürk Bilim Eğitim Kültür Araştırmaları Merkezi (BEKAM)’da düzenlenen Usul konulu söyleşi programına katıldı.

Prof. Dr. Mustafa Öztürk, İslami İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) ve Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi işbirliği ile düzenlenecek olan “Toplumsal Birliğin Güçlendirilmesinde Dini Söylemin Önemi” konulu tartışmalı ilmi toplantı için geldiği Gaziantep’te BEKAM düzenlenen söyleşi programına katıldı.
16 Ekim Cuma günü düzenlenen söyleşi programına çok sayıda dinleyici katıldı. BEKAM Başkanı İbrahim Özmantar tarafından sunulan söyleşi programında usul konusu ele alındı.Özmantar giriş konuşmasında; “Kur’an-ı anlamak için bir usule ihtiyacımız var. Fakat bu usul adında anlaşılacağı üzere üzerinde herkesin ittifak edeceği kriterler barındırmalı ki o sabitelerin üzerinden Kur’an-a yaklaşalım ve anlamlandırıp hayatımıza taşıyabilelim. Bugün hâlihazırda elimizde olan usul bize bu imkânı veriyor mu? Vermiyorsa niçin vermiyor? Bize bu sabiteleri verip Kur’an-ı bugünkü muhatabının anlayabileceği bir usul mümkün müdür ve bunun temel ölçüleri nedir, ne olmalıdır? Bu konuyu hocamla konuşacağız” dedi.
İbrahim Özmantar’ın girişinin ardından sözü alan Prof. Dr. Mustafa Öztürk konuşmasına şöyle devam etti; “Bugün usulün eleştirisi veya tenkidini konuşacağız. Usul dediğimiz şey kendisi için yazılan kitabın ne dediğini, sağlıklı ve doğru düzgün, bütüncül bir şekilde nasıl anlaşılacağını aktaran kitaptır. Mesela nesih var mensuhkonusu var. Orada da önemli şeyler var. Kur’an-ıKerim’in hükmü evrenseldir önermesini burada tutuyoruz, öbür taraftan da Kur’an’ın içinde nesih ve mensuh ayetler var deyincezihnim perişan oluyor. Tefsir usulü okuyorsunuz ve o size diyor ki Kur’an’ın bazı ayetleri vardır ve yok olmuş olabilir. Onun hükmü yok kabul edeceksiniz. Şimdi bu bilgi anlamı kolaylaştıran bilgi mi yoksa karıştan bilgi mi? Tefsir diye aslında bir ilim dalı yok. Tefsir birilerine emir erliği yapıyor. Çünkü İslam dünyasında tarih boyunca Müslümanların sorunlarını çözen bir ilim var, ona da fıkıh denir. Şimdiki modern tabirle İslam hukuku deniyor. Hayatınızda ekonomik sorunlarınız var. Faiz çıkmış, vade farkı çıkmış bundan bahsediyor. Bunun bilgilerini kime soracağız? Fıkıh. Hocam inanç sorunlarımız var? Orayı kim hallediyor? Orayı da kelam hallediyor. Biz tefsiri bu iki ilme ilişkin kabullerimizi, hükümlerimizi oluştururken malzeme tedarik ettiğimiz depo gibi kullanırız. Mezhepten bağımsız hiçbir insan yok şu anda İslam dünyasında. Benim içinde doğduğum dünya ehlisünnet mezhebiydi. Öyle şekillendim, öyle büyüdüm. Hanefi’yim, güneydoğuda doğsam şafi olacaktım. İtikatta da bana Maturidi oldum. Bu mezhebi bağlarınızdan kurtulup da ne kadar objektif tefsir yazabilirsiniz? Mezhebi kabulümüzün mutlak doğru olduğuna dair bir garantimiz var mı? Birbirimizle aldığımız güçle bizim görüşümüz doğrudur kanaatimiz var” dedi.
Söyleşinin sonunda Prof. Dr. Mustafa Öztürk kitaplarını imzaladı.
Söyleşinin video görüntülerini video sitemizden izleyebilirsiniz.