BEKAM Akademi Seminerlerinin 6.sı Gerçekleşti

BEKAM Akademi Seminerlerinin 6.sı Gerçekleşti

BEKAM Akademi seminerlerinin 6.sı Hacettepe Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Dr. Niray Tunçel’in “Sivil Toplum Dijitalleşmesi” konu başlığıyla 26 Kasım Cumartesi BEKAM’da gerçekleştirildi.

BEKAM, "DİJİTAL OKURYAZARLIK VE DÖNÜŞÜM BECERİLERİ" başlığı ile 8 haftalık bir program düzenleyerek alanında uzman araştırmacıları ve konuya ilgi duyan katılımcıları bir araya getirmeye devam ediyor.

Bu hafta gerçekleştirilen seminerde Niray Tunçel, İç İşleri Bakanlığı, Hacettepe Üniversitesi ve Sivil Toplum İlişkileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Sivil Toplumun Dijitalleşmesi” projesinden bahsetti.

“Projemizin üç kapsamı var; öncelik olarak sosyal kurumlar dijitalleşme olayını ne kadar yapabilmişler? İkincisi sivil toplum açısından bunu yurtdışında nasıl yapabiliyorlar? Biz yaklaşık sekiz tane ülkede uygulamaları inceledik. Üçüncüsü Sivil Toplum İlişkiler Genel Müdürlüğü dijitalleşme açısından hangi aşamadalar ve neler yapmalılar? Bununla birlikte üç tane çalıştay düzenledik.  Bu çalıştayda kapanış oturumu hariç hepsine sivil toplum kuruluşlarından gelen temsilcileri ile yüz yüze görüşmeler yaptık konuşulması gereken hususları müzakere yaparak veriler elde ettik.”

Daha sonra Seminerde konuşan Tunçel, sivil toplum kuruluşlarına yönelik dijitalleşme üzerine yapılan anketler hakkında bilgi vererek verileri paylaştı.

Tunçel, “Biz anketlerimizde öncelikle sivil toplum kuruluşlarının dijital araç ve yöntemleri kullanma düzeyleri, bu konudaki becerileri ve tutumlarını ölçmeye çalıştık. Hangi alanlarda ihtiyaçları var? Dijitalleşme ile ilgili algıladıkları engeller neler? Bu alanda ne gibi eğitim almak istiyorlar? gibi genel konu başlıklarımızı kullandık.

Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS); sivil toplum kuruş olarak yapmakla yükümlü olduğunu sorumlulukları doğrudan Sivil Toplum İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne aktaran bir sistemdir. Kurumla dernekler arasındaki bilgi alışverişini sağlar. Bu sistemi kullandık, İçişleri Bakanlığı anketlerimizi oradan paylaştı. Anketlerimiz uzun olduğu için çoğu dernekler tamamlamamıştı. Anket sonuçlarına baktığımızda STK’lıların yanlızca %25,61’inin dijital veriye ilişkin güvenlik politikası var. Dörtte biri böyle bir politikayı sahip olduğunu söylerken %50'si olmadığını söylüyor geri kalanları ise böyle bir politikanın olup olmadığının farkında bile değil.

Türkiye'deki interneti %69’u mobil cihazlardan geliyor. Pandemi döneminde %80’lerdeydi. STK’lar genelde sosyal açıdan dezavantajlı gruplara yöneliyor. Asıl hedef kitlelerİ onlar ama maalesef STK’lıların web siteleri engeller için erişebilecek düzeyde değil, mesela görme, işitme engellileri düşünülerek tasarlanmıyor. Bu sadece STK’ların problemi değil, çok büyük kurumsal firmaların bile web sitelerinin bu anlamda eksik olduğunu görüyoruz.

Anketlere göre STK’ların %55’nin sosyal medya hesabı var. Dini dernekleri diğer STK’lılarla karşılaştığımız da dijitalleşme anlamında en zayıf alan olduğunu söyleyebiliriz. STK’lıların en çok kullandığı sosyal medya hesapları; WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook.

Sosyal medya paylaşım stratejiniz varsa doğru aralıklarla sosyal medyadan paylaşım yapabiliyorsunuz. Eğer stratejiniz yoksa doğru aralıklara paylaşım yapma oranınız düşüyor. Bu anlamda STK’lıların sosyal medya paylaşım strateji olması gerekiyor” şeklinde konuştu. Seminer, soru cevap bölümünün ardından sona erdi.

Seminer sonrası Vakıf merkezimizi gezen Tunçel,  çalışmalarımız ve projelerimiz hakkında bilgi aldı.

BEKAM'DAN HABERLER

İŞ BİRLİKLERİMİZ