Dijital Okuryazarlık ve Dönüşüm Becerileri

Dijital Okuryazarlık ve Dönüşüm Becerileri

BEKAM AKADEMİ SEMİNERLERİ
Dijital Okuryazarlık ve Dönüşüm Becerileri 

Eğitim Hakkında
Bilgi ve iletişim teknolojileri, E-postalar, çevrimiçi uygulamalar, sosyal ağlar ve daha fazlası artık gündelik hayatımızın bir parçası. Özellikle Covid-19 pandemisi ile birlikte bireyler ve kurumlar dijital teknolojilere daha çok ihtiyaç duymaya başladı. Dijitalleşme süreci olarak tanımlanan bu mecra, bireylerin dijital okuryazarlık seviyelerini artırmayı ve kurumların dijital dönüşüm süreçlerini hayata geçirmesini zorunlu kılıyor. Özellikle toplumsal hayata katılımda kritik öneme sahip dijital teknolojilerin, sivil toplum alanındaki çalışanlar tarafından etkin bir şekilde kullanılması için dijital okuryazarlık becerilerini artırmaları gerektiği de önemli bir konu başlığı olarak duruyor.

Amaç
Dijital Okuryazarlık ve Dijital Dönüşüm Becerileri seminerlerimiz, dijital güvenlikten internet tabanlı kurumsal kapasiteyi artırmaya, dijital stratejileri ve planlamaları yapmaktan, uzaktan çalışmaya kadar sivil toplum örgütlerinin dijital dönüşüm süreçlerinde ihtiyaç duydukları becerileri geliştirmeyi amaçlıyor.

Kavramlar Giriş
Dijital dönüşüm olgusunu besleyen önemli unsurlardan biri de Almanya Hannover fuarında 2011 yılında ortaya atılan Endüstri 4.0 kavramı olmuştur. Siemens şirketi tarafından ortaya atılan 4. Endüstri devrimi dijital dönüşüme ön ayak olan en önemli unsurlardan birisidir. Özellikle Batı’daki üretimin Güneydoğu Asya ve Çin’e doğru kayması Batılı devlet adamlarının bakış açılarını değiştirmiştir. Bu bakış açısından yola çıkılarak üretimin tekrar nasıl Batı’ya çekilebileceği üzerine yoğunlaşılmıştır.
İnternet sadece internet olarak kalmanın ötesine geçerek, cihazların birbirine bağlanmasına ve akıllı cihazlara dönüşmesine de katkı sağlayarak Nesnelerin İnterneti (Internet of Things) IOT kavramının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Üretimdeki makinaların birbirleri ile olan bağlantısı Nesnelerin İnterneti olarak adlandırılmış üretim kaynaklarının birbirleri ile haberleşmeleri aynı zamanda Connectivitiy kavramını ortaya çıkarmıştır.

Sonrasında iletişim teknolojilerinden alınan anlık verilerin büyük boyutlara ulaşması Büyük Veri (Big Data) kavramının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bugün dünya üzerinde anlık olarak çok büyük boyutlarda veri üretilmektedir. Üretilen verilerin depolanması ihtiyacı Bulut (cloud) kavramını ortaya çıkarmıştır. Günümüzde değişik sosyal medya mecralardaki tüm veri ve bilgiler büyük bir veri depolama bulutunda saklanmaktadır.

Bu tekno dijital gelişmeler beraberinde güvenlik risklerini de doğurmuş ve Cyber Security yani Siber Güvenlik kavramını ortaya çıkarmıştır.
Tüm bunlarla birlikte esas olarak dünyamızı, varlığımızı, her şeyimizi derinden etkileyecek olan Yapay Zeka çalışmaları ciddi olarak hız kazanmıştır. İlk çalışmaları Alan Tureng tarafından 1940’lı yıllarda başlatılan yapay zeka çalışmaları günümüzde özellikle görüntü (image processing) ve ses işlemede önemli yol kat etmiştir. Endüstride özellikle kalite ayrım proseslerinde yapay zeka ile görüntü işleme yoğun olarak kullanılmaktadır. Yapay zekanın günümüzde hız kazanmasının sebeplerinden biri de (Big Data), veri madenciliğinin mesafe kat etmesidir.

Neler Öğreneceksiniz?

  • Endüstri 4.0, Nesnelerin İnterneti, Yapay Zeka, Connectivitiy, Bulut ve Siber Güvenlik gibi temel dijital dönüşüm kavramlarının genel çerçevesini.
  • Dijital okuryazarlık ve dönüşüm kavramlarını ve sivil toplum yapılanmaları üzerindeki etkilerini.
  • Dijital çağda haber ve haber kanallarındaki değişim, sahte haber ve nefret söylemi kavramlarını ve toplumsal etkilerini.
  • Ulaşılmak istenen hedef kitleyi tanıma ve anlamayı.
  • Dijital güvenlikle ilgili temel bilgileri ve dijital gizlilik için yapılması gerekenleri.
  • Dijitalleşme olgusu içindeki yıkıcı teknolojileri ve kullanımlarını.
  • Dijital dönüşüm kavramının kültürel boyutu ve çalışma hayatı üzerindeki etkilerini.
  • STÖ'lerin dijital dönüşüm süreçlerinde sahip olmaları gereken strateji ve planlanlama becerilerini.
  • STÖ'lerin uzaktan çalışmak için kullanabileceği dijital platformları ve uzaktan çalışmanın dijital planlamasını.

Ne Kadar Zaman Ayıracaksınız?
Yüz yüze yapılacak -Dijital Okuryazarlık ve Dijital Dönüşüm” çalışmamız için (22.10.2022 – 10.12.2022) tarihleri arasında 8 haftalık bir süreç planlıyoruz. Seminerlerimiz Cumartesi günleri ortalama 1.5 saatlik sunumlar şeklinde müzakereli olarak yapılacaktır.

Nerede?
BEKAM (Bilim Eğitim ve Kültür Araştırmaları Merkezi) 1. Kat Çok Amaçlı Salon

Medya Çıktıları
Oturumlar canlı olarak video kaydı ile arşivlenecektir. Sunumların bütün kayıt halinde Bekam sosyal medya hesaplarında ve çeşitli medya platformlarında yayına sunulması planlanmaktadır.

PROJELERİMİZ

Erasmus+ Projeleri
KA151-Dijital Çağ ve Dönüşen Dünyada Genç Olmak<
KA151-Dijital Çağ ve Dönüşen Dünyada Genç Olmak
Proje Adı: Dijital Çağ ve Dönüşen Dünyada Genç Olmak Proje Türü: Erasmus+ KA151 Proje Numarası: 2022-1-TR01-KA151-YOU-000080706 Proje Sahibi Kurum: Bülbülzade Gençlik Eğitim Sosyal Sağlık Kültür Spor Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği O…
ESC Projeleri
ESC30 - Gençlerle Kapasite Arttırımı<
ESC30 - Gençlerle Kapasite Arttırımı
BEKAM olarak yürüttüğümüz ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen "Gençlerle Kapasite Arttırımı" projemizle değişen ve gelişen dünyada ortaya çıkan yeni yetkinlik alanları ve sorunlar karşısında hedef kitlemiz olan gençlerin d…
ESC Projeleri
ESC51 - Gençlik Köprüsü<
ESC51 - Gençlik Köprüsü
FAALİYET AÇIKLAMASI Sanat, spor, medya, çevre, kültür, dünya gibi alanlarda ilgili ve sosyal farkındalığı olan gençlerle bir araya gelerek kültürel etkileşimi ve deneyim paylaşımını içeren “Gençlik Köprüsü” temalı…
Erasmus+ Projeleri
KA210 - Gençlik Çalışanları İçin Dijital Dönüşüm Fırsatı<
KA210 - Gençlik Çalışanları İçin Dijital Dönüşüm Fırsatı
Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen ve BEKAM (Bilim Eğitim Kültür Araştırmaları Merkezi) tarafından yürütülen Gençlik Çalışanları İçin Dijital Dönüşüm Fırsatı (KA210) projesi, Türkiye ve Kuzey Makedonya'da gerç…
Kurumsal Projeler
Proje Hazırlama ve Proje Döngüsü Eğitimi<
Proje Hazırlama ve Proje Döngüsü Eğitimi
Proje Hazırlama ve Proje Döngüsü Eğitimi BEKAM'ın Bülbülzade Vakfı Proje Ofisi iş birliği ile düzenlediği Proje Hazırlama ve Proje Döngüsü eğitim programı kapsamında sekiz haftalık teorik sunumların ardından iş başı öğrenme modeliyle devam eden e…
Kurumsal Projeler
Dijital Okuryazarlık ve Dönüşüm Becerileri<
Dijital Okuryazarlık ve Dönüşüm Becerileri
BEKAM AKADEMİ SEMİNERLERİ Dijital Okuryazarlık ve Dönüşüm Becerileri Eğitim Hakkında Bilgi ve iletişim teknolojileri, E-postalar, çevrimiçi uygulamalar, sosyal ağlar ve daha fazlası artık gündelik hayatımızın bir parçası. Özellikle Covid-19 pandemisi ile…
İçişleri Bakanlığı Projeleri
Sivil İletişim ve Koordinasyon Platformu Projesi<
Sivil İletişim ve Koordinasyon Platformu Projesi
Bilim Eğitim Kültür Araştırmaları Merkezi ve İçişleri Bakanlığı’nın birlikte yürüttüğü “Suriyeli Göçmenlerin Uyum Sürecinde Sivil İletişim ve Koordinasyon Platformu Projesi” ile Türkiye’de mukim olan veya Türkiye…
İŞ BİRLİKLERİMİZ