Sivil İletişim ve Koordinasyon Platformu Projesi

Sivil İletişim ve Koordinasyon Platformu Projesi

Bilim Eğitim Kültür Araştırmaları Merkezi ve İçişleri Bakanlığı’nın birlikte yürüttüğü “Suriyeli Göçmenlerin Uyum Sürecinde Sivil İletişim ve Koordinasyon Platformu Projesi” ile Türkiye’de mukim olan veya Türkiye dışında dünyanın farklı ülkelerine gitmiş Suriyeli göçmenlerin iletişim süreçlerine katkısı esas alınmıştır. Çalışmada Suriye’nin yeniden inşasına katkı sağlayabilecek tarafları alternatif platformlarda bir araya getirerek çözüme katkı sunmalarını sağlamak ve yapılan önerileri raporlayarak konuya ilgili araştırmacıların istifadesine sunmak hedeflenmiştir. Bu çerçevede Gaziantep, Ankara ve İstanbul’da Türkiye’den ve Suriye’den STK temsilcileri, aktivistler, kanaat önderleri, akademisyenler ve basın mensupları ile toplantılar gerçekleştirilmiştir. Yapılan toplantılar neticesinde elde edilen veriler, raporlaştırılmış ve ilgili kurum ve kuruluşların paylaşımına sunulmuştur.

Gaziantep Çalıştay Raporu

Rapor, Suriyeli Göçmenlerin Uyum Sürecinde Sivil İletişim ve Koordinasyon Platformu projesi ile başlatılan kanaat önderleri toplantı serisinin ilki olan Gaziantep İletişim ve Koordinasyon Çalıştayının, göç sürecinde uyum-kabul dengesi, sosyal uyum üzerine gerçekleştirilen çalışmalar, eğitim, sağlık, hukuk alanlarında göçe bakış konulu not ve analizlerini içermektedir.     

(https://books.google.com.tr/books/about?id=5qYvEAAAQBAJ&redir_esc=y)

İstanbul Çalıştay Raporu

Suriye konusunu farklı faaliyet alanlarında aynı insani reflekslerle çalışan, takip eden, yazan ve araştıran kanaat önderlerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantı serisinin ikincisi olan çalıştayda birçok konu hassasiyetle konuşularak sebep sonuç ilişkileri bağlamında çıkarımlar yapılmış ve bölgenin geleceği ile ilgili önerilerde bulunulmuştur. Uyum-kabul dengesinde göç ve sosyal uyum çalışmalarında yürütülen süreçler, göçmen ve mülteci eğitimi bağlamında yapılan eğitim faaliyetlerinin analizi, güvenli bölge stratejileri ve gelecek vizyonu, sivil toplum örgütlerinin Suriye çalışmaları ve uyum süreçlerine katkıları ve meselenin hukuksal zemini gibi konuların irdelendiği çalıştayın not ve analizlerini içermektedir.

(https://books.google.com.tr/books/about?id=st9hEAAAQBAJ&redir_esc=y)

Ankara Çalıştay Raporu

Suriye meselesi bağlamında 2011 yılından günümüze kadar gelen süreçte farklı alanlarda aynı özveriyle çalışan, sahada görev alan ve bir kısmının meselenin akademik boyutuyla da ilgilendiği bilinen kanaat önderlerinin katılımıyla gerçekleşen serinin üçüncü toplantısında hassasiyetle ele alınan birçok sorunun çözüm önerilerine yönelik istişareler gerçekleştirilmiştir. Suriyeli göçmen ve mültecilerin uyum kabul dengesi bağlamında eğitim faaliyetlerinin analizi, güvenli bölge stratejileri, meselenin hukuki zemini, sivil toplum örgütlerinin Suriye meselesindeki yeri ve önemi, konuyu çalışan tüm kurum, kuruluş ve bireysel çalışmacıların koordinasyonu, koordinasyonun sağlanması için oluşturulması gereken fiziki ve dijital platformların önemi gibi konuların irdelendiği çalıştayın not ve analizlerini içermektedir.

(https://books.google.com.tr/books/about?id=lK5hEAAAQBAJ&redir_esc=y)

Gaziantep Medya ve İletişim Çalıştay Raporu

Proje kapsamında medya mensupları ve kanaat önderlerinin katılımıyla gerçekleştirilen bu çalışmada; Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen basın mensuplarının, yapılan çalışmaları yerinde görebilmesi, savaşın etkilerini ve göçü yerinde deneyimleyebilmesi için güvenli bölge ziyareti gerçekleştirilmiştir. Güvenli bölgede yaşayan insanların, savaşın çetin şartlarından biraz olsun sıyrılıp rehabilite olmalarına olanak sağlayacak kültür merkezleri, şehrin temel altyapı çalışmaları, okul sayılarının gün geçtikçe artması güvenli bölgede gerçekleştirilen faaliyetlerin birkaçıdır. Bu faaliyetlerin etki alanının süreç içerisinde daha da artması medya içerisindeki görünürlüğe bağlıdır. Dolayısıyla basın mensuplarının bölgedeki varlığı bu görünürlüğü elde etmek için büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda rapor, serinin son toplantısı olan Medya ve İletişim Çalıştayı’nın not ve analizlerini içermektedir.

(https://books.google.com.tr/books/about?id=jK5hEAAAQBAJ&redir_esc=y)

PROJELERİMİZ

Erasmus+ Projeleri
KA151-Dijital Çağ ve Dönüşen Dünyada Genç Olmak<
KA151-Dijital Çağ ve Dönüşen Dünyada Genç Olmak
Proje Adı: Dijital Çağ ve Dönüşen Dünyada Genç Olmak Proje Türü: Erasmus+ KA151 Proje Numarası: 2022-1-TR01-KA151-YOU-000080706 Proje Sahibi Kurum: Bülbülzade Gençlik Eğitim Sosyal Sağlık Kültür Spor Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği O…
ESC Projeleri
ESC30 - Gençlerle Kapasite Arttırımı<
ESC30 - Gençlerle Kapasite Arttırımı
BEKAM olarak yürüttüğümüz ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen "Gençlerle Kapasite Arttırımı" projemizle değişen ve gelişen dünyada ortaya çıkan yeni yetkinlik alanları ve sorunlar karşısında hedef kitlemiz olan gençlerin d…
ESC Projeleri
ESC51 - Gençlik Köprüsü<
ESC51 - Gençlik Köprüsü
FAALİYET AÇIKLAMASI Sanat, spor, medya, çevre, kültür, dünya gibi alanlarda ilgili ve sosyal farkındalığı olan gençlerle bir araya gelerek kültürel etkileşimi ve deneyim paylaşımını içeren “Gençlik Köprüsü” temalı…
Erasmus+ Projeleri
KA210 - Gençlik Çalışanları İçin Dijital Dönüşüm Fırsatı<
KA210 - Gençlik Çalışanları İçin Dijital Dönüşüm Fırsatı
Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen ve BEKAM (Bilim Eğitim Kültür Araştırmaları Merkezi) tarafından yürütülen Gençlik Çalışanları İçin Dijital Dönüşüm Fırsatı (KA210) projesi, Türkiye ve Kuzey Makedonya'da gerç…
Kurumsal Projeler
Proje Hazırlama ve Proje Döngüsü Eğitimi<
Proje Hazırlama ve Proje Döngüsü Eğitimi
Proje Hazırlama ve Proje Döngüsü Eğitimi BEKAM'ın Bülbülzade Vakfı Proje Ofisi iş birliği ile düzenlediği Proje Hazırlama ve Proje Döngüsü eğitim programı kapsamında sekiz haftalık teorik sunumların ardından iş başı öğrenme modeliyle devam eden e…
Kurumsal Projeler
Dijital Okuryazarlık ve Dönüşüm Becerileri<
Dijital Okuryazarlık ve Dönüşüm Becerileri
BEKAM AKADEMİ SEMİNERLERİ Dijital Okuryazarlık ve Dönüşüm Becerileri Eğitim Hakkında Bilgi ve iletişim teknolojileri, E-postalar, çevrimiçi uygulamalar, sosyal ağlar ve daha fazlası artık gündelik hayatımızın bir parçası. Özellikle Covid-19 pandemisi ile…
İçişleri Bakanlığı Projeleri
Sivil İletişim ve Koordinasyon Platformu Projesi<
Sivil İletişim ve Koordinasyon Platformu Projesi
Bilim Eğitim Kültür Araştırmaları Merkezi ve İçişleri Bakanlığı’nın birlikte yürüttüğü “Suriyeli Göçmenlerin Uyum Sürecinde Sivil İletişim ve Koordinasyon Platformu Projesi” ile Türkiye’de mukim olan veya Türkiye…
İŞ BİRLİKLERİMİZ