“Gençlerin Demokratik Hayata Katılımı”

“Gençlerin Demokratik Hayata Katılımı”

BEKAM tarafından yürütülmekte olan “Gençlerle Kapasite Arttırımı” adlı ESC30 Projesinin yedinci oturumu 05.08.2023 tarihinde gerçekleştirildi.

“Gençlerin Demokratik Hayata Katılımı” üst başlığını merkeze alan uzman destekli atölye çalışmasında;

  • Gençlerin demokratik katılıma başlangıç adımları nelerdir?
  • Demokratik katılımda STK’ların rolü ne ölçüdedir?
  • Demokratik katılımda yerel yönetimlerin rolü ne ölçüdedir?
  • Gençlerin demokratik hayata katılımının önemi nedir?

alt başlıkları üzerine bilgi aktarımı yapıldı, belirlenen sorulara nitelikli cevaplar verildi ve atölye çalışmasına katılan 18 – 30 yaş arası genç katılımcıların konu özelinde görüş ve önerilerine yer verildi.

BEKAM'DAN HABERLER

İŞ BİRLİKLERİMİZ