BEKAM Odak Grup Toplantılarının İlki Gerçekleştirildi

BEKAM Odak Grup Toplantılarının İlki Gerçekleştirildi

BEKAM (Bilim Eğitim Kültür Araştırmaları Merkezi) bünyesinde yapılacak olan Odak Grup Toplantıları ilki “Sivil Toplumla Gönüllülük ve Gönüllüler Hukuku” konu başlığıyla 31 Aralık Cumartesi günü vakıf merkezimizde gerçekleştirildi.

İlki gerçekleştirilen toplantıya Gaziantep Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Fatih Ayhan, Vakıf Başkanımız Turgay Aldemir, BEKAM (Bilim Eğitim Kültür Araştırmaları Merkezi) Başkanı Mehmet Ali Eminoğlu STK temsilcileri ve gönüllüler katıldı.

Aylık periyotlarla yapılacak olan toplantılarda bir sivil toplum yapılanması olarak gelecek vizyonu oluşturma konusunda müzakere edilmesi gereken konu başlıkları ele alınarak gerçekleştirilecek.

8 ay sürecek toplantılarda fikri zenginlik ve çeşitliliğin kurum vizyonu oluşturma sürecinde önemli ölçüde etkili olacağı göz önünde bulundurularak alanında uzman ve farklı bakış açılarına sahip kişilerle tartışılan konuyu analitik değerlendirme fırsatı oluşturmak hedeflenmektedir. Bir tür arama konferansı konseptinde planlanacak olan çalışma konu başlığı belirleme, başlıkla ilgili katılımcıların tespiti, tartışılacak konunun alt başlıklarının oluşturulması, toplantının yapılacağı fiziki ortamın hazırlanması, raportörlerin belirlenmesi ve sonuç raporunun hazırlanması aşamalarından geçerek gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

BEKAM'DAN HABERLER

İŞ BİRLİKLERİMİZ