“Çevresel Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği"

“Çevresel Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği"

BEKAM tarafından yürütülen “Gençlerle Kapasite Arttırımı” adlı ESC30 projesinde bu hafta “Çevresel Sürdürülebilirlik, İklim Değişikliği ve Enerji Kaynaklarının Korunumu” başlığı ile bir seminer gerçekleştirildi.

“Ekoloji nedir, çevresel sürdürülebilirlik nedir, iklim değişikliği ve enerji kaynaklarının korunumu nedir?”, “Ekolojik dengenin iyileştirilmesi ve korunumuna yönelik önemli başlıklar nelerdir?”, “Atık ayrıştırma ve geri dönüşümün önemi nedir?”, “Çevresel sürdürülebilirlik, iklim değişikliği ve enerji kaynaklarının korunumu ile ilgili hayata geçiren ulusal ve uluslararası uygulamalar nelerdir?” gibi alt başlıkların ele alındığı oturumda uzman sunumunun ardından gençlerin konu özelinde sorularına cevaplar arandı.

“Gençlerle Kapasite Arttırımı” projesinin bir sonraki oturumu “Genç Gönüllülerin Sivil Toplum Çalışmalarına Adaptasyonu ve Motivasyonu” başlığı ile 8 Temmuz 2023 saat 13.00’te yapılacaktır.

BEKAM'DAN HABERLER

İŞ BİRLİKLERİMİZ